USDA Prime Texas Brisket 1 LB

$18.75
USDA Prime Brisket smoked for 12 hours to perfection.